Slovo redakční rady Slovo redakční rady

Vážení čtenáři,

ve vašich rukou se právě nachází deník z pera br. Adama Kříže. Naše zásahy do původního textu jsme se snažili omezit pouze na nejnutnější úpravy, které – jak doufáme – zajistí, i po mnoha desítkách let od sepsání rukopisu, současnému čtenáři plnohodnotný prožitek a pochopení původního díla.

Originální vypravěčská forma autora je místy pouze doplněna překlady některých archaismů či rusismů, hojně se v textu vyskytujících. Členění textu do 13 kapitol, kdy zvláštně ta závěrečná je ve značném rozsahovém nepoměru se všemi předchozími, bylo zachováno a pro přehlednost i původní strohé číslování kapitol bylo doplněno tematickými názvy. Autor se ve svém vyprávění často uchyluje k používání ruských jednotek (versta apod.) a v datacích zásadně vychází z juliánského kalendáře. Zatímco v Kyjevě tak probíhala přísaha České družiny v den sv. Václava 28. září 1914, v Čechách se již dle gregoriánského kalendáře psalo 11. října 1914. Pozorný čtenář si s převodem jednotek jistě hravě poradí.

Začátek autorova vyprávění nás přenese do letních měsíců roku 1914 ve Varšavě, kdy vlivem celoevropského politického dění cítí svou morální povinnost pokusit se, spolu s dalšími krajany, změnit stávající poměry ve své domovině a vydává se tak vstříc nejisté budoucnosti coby dobrovolník do řad ruského vojska. Navzdory vojenským úspěchům i porážkám neopouští od svého původního přesvědčení, ačkoliv demonstruje i častá a pochopitelná vnitřní dilemata svých spolubojovníků. Čtenář v autorovi předkládaného textu již od samého počátku pozná člověka živé a veselé povahy, který dokáže s jakousi veselou nadsázkou a bezstarostností pohlížet na všechny okolnosti a události kol něj se dějící. Nebojí se je ale také kriticky pojmenovávat a nad nimi hluboce a vážně polemizovat. V některých otázkách je autor z dnešního pohledu až příliš vyhraněn vůči určitým událostem a národnostním skupinám, ale chápavý čtenář jistě sobě nad tímto najde střízlivou rovinu pochopení.

Čtenář může být v závěru knihy překvapen, že vyprávění končí jaksi nedokončeno, v počátečních fázích dlouhé anabáze našich legionářů do dalekého Vladivostoku a dále do vlasti. Je to dáno absencí druhého dílu rukopisu, který možná kdesi v ústraní zatím stále čeká na své budoucí objevení...

 

 

                                                                                                  redakční rada

Kapitola I Z Varšavy do Kyjeva za svobodu národa

Umístil(a) jste záložku

Časem ale záložka zmizí.
Můžeš si ji však uložit a kdykoliv se k ní vrátit. Záložku tak budeš mít uschovanou v mailu.

Zavřít