On-line deníky legionářů

I když se vám může zdát sto let vzdálenou minulostí, začtete-li se do vzpomínek legionářů, zjistíte, že tito výjimeční lidé byli z masa a kostí stejně jako vy.

Starodružiník pod prvním praporem

Starodružiník pod prvním praporemdeník legionáře Adama Kříže

Začátek autorova vyprávění nás přenese do letních měsíců roku 1914 ve Varšavě, kdy vlivem celoevropského politického dění cítí svou morální povinnost pokusit se, spolu s dalšími krajany, změnit stávající poměry ve své domovině a vydává se tak vstříc nejisté budoucnosti coby dobrovolník do řad ruského vojska.

otevřít deník