Doslov Doslov

Tady bohužel vyprávění mého dědečka končí. Můžeme důvodně předpokládat, že rukopis pokračoval popisem zbývající anabáze čs. legií do Vladivostoku a nejspíš i lodní přepravy do Terstu a železniční do republiky. Důvodů, proč ke ztrátě další části rukopisu došlo, je více. Jednak několikeré stěhování, ale hlavně skutečnost, že za doby protektorátu (a vzhledem k dědečkově aktivnímu zapojení se do II. odboje a jeho následnému zatčení a věznění) bylo případné odhalení právě takových věcí nacisty velmi nebezpečné pro celou rodinu.

         Když jsem před časem dědečkův rukopis (včetně ilustrací) u maminky „objevil“, pokládal jsem za svoji nepsanou povinnost pokusit se, aby jeho vzpomínky, byť neúplné, neupadly v zapomnění a přispěly k rozšíření úhlu pohledu na tehdejší události. A jedině díky Československé obci legionářské a jejím aktivitám ke 100. výročí vzniku legií v Rusku skončil tento můj pokus úspěchem – vydáním této knížky. Moje velké poděkování proto patří všem, kteří se na tom podíleli, zejména pak tajemníkovi projektu „Legie 100“ panu Jiřímu Charfreitagovi.

Moc děkuji.

Radoslav Vlasák

 

Umístil(a) jste záložku

Časem ale záložka zmizí.
Můžeš si ji však uložit a kdykoliv se k ní vrátit. Záložku tak budeš mít uschovanou v mailu.

Zavřít