Jak to funguje

Hledáte svého předka - legionáře? Chcete doplnit legionářskou databázi o své fotografie? Pak jste tu správně.

Hledáte svého předka - legionáře? Chcete doplnit legionářskou databázi o své fotografie? Nebo opravit nepřesný údaj? Pak jste tu správně. Základní údaje o tom, zda někdo byl nebo nebyl legionářem, respektive sloužil nebo nesloužil v našem zahraničním vojsku v době I. světové války a v prvních letech po ní, získá každý na těchto internetových stránkách, které vycházejí z databáze Vojenského historického archivu v Praze. V databázi můžete vyhledávat podle tří základních kritérií – jméno, datum a místo narození. V současné době jsou u většiny osob v databázi jen základní údaje, s Vaší pomocí ji ale chceme doplnit a rozšířit o fotografie a další životopisné údaje (povolání po návratu z 1. světové války, osudy po zlomových rocích 1938 a 1948, datum a místo úmrtí, místo pohřbení). Našim cílem je získat co nejvíce těchto údajů, aby databáze legionářů byla co nejobsáhlejší připomínkou našich předků. Tedy, aby co nejvíce karet jednotlivých legionářů obsahovalo co nejvíce informací (jako příklad nabízíme kartu plk. in m. Ladislava Preiningera). Víme ale, že ne pokaždé se všechny potřebné údaje dochovaly. Ovšem každá nová informace je pro nás cenná a tvoří střípek do nekonečné mozaiky osudů našich legionářů, na které se téměř zapomnělo a databáze se stane, jak věříme, jejich věčným pomníkem. Pokud tedy vlastníte materiály (vedle fotografií nás zajímají například dekrety, úřední listiny, korespondence, mapy, plány, kresby, vzpomínky, paměti, deníky, dochované artefakty (vyznamenání, zbraně, uniformy, šperky, vzpomínkové předměty atd.) atd.) k některému z legionářů a jste ochotni se s námi o ně podělit, kontaktujte nás! Můžete využít formulář zde na webu, nebo email legionari@csol.cz, případně adresu Československá obec legionářská, Sokolská 33, 120 00 Praha 2.

Chtěli bychom Vás také poprosit, abyste nám na sebe nechali emailový kontakt. Bude sloužit nejen k další komunikaci, můžeme Vám na něj zaslat nám dostupné informace k Vašemu předkovi, které máme většinou v elektronické podobě.

Zajímá Vás vojenská služba Vašeho předka – legionáře blíže? Pro získání informací o válečných osudech je nejjistější objednat si jeho osobní materiály ve Vojenském historickém archivu v Praze. Žádat je třeba na adrese: Pilotů 217 / 12, 161 00 Praha 6 – Ruzyně nebo na emailu podatelna@vuapraha.cz. Kopie materiálů archiv posílá prostřednictvím pošty, je tedy nutné abyste v žádosti vždy uvedli svou adresu. Je možné si domluvit též osobní návštěvu badatelny a dochované dokumenty si prostudovat na místě. U ruských legionářů bývá množství písemných dokumentů největší, naopak u italských a francouzských se většinou dochovalo okolo 5 listin. I tak je ale nutné znát historické souvislosti, organizační strukturu legionářských pluků a jednotek a další údaje, až se z kusých údajů sestaví více nebo méně kompletní životopis dotyčné osoby.

odkaz na Vojenský ustřední archiv