Plošinový s obrněným automobilem

Před vámi stojí replika plošinového vagonu, který složil jako pojízdné stanoviště obrněného automobilu. Byl to jediný způsob, jak transportovat obrněné automobily na dlouhé vzdálenosti. Takto osazované vagony byly často včleňovány do sestav obrněných vlaků a sloužili jako pancéřové prvky vlaku.

Předlohou pro stavbu repliky automobilu, postaveného Janem Queisnerem, byl jednověžový Austin, který vznikl přestavbou původně dvouvěžového Austinu I. série těžce poškozeného v boji. V roce 1918 se podařilo příslušníkům 1. čs. střeleckého pluku čs. legií v Rusku ukořistit nepřátelský vlak na nádraží v Penze. Součástí vlaku byl i plošinový vůz s jednověžovým Austinem. Tak začala kariéra tohoto broněviku v legiích. Ihned byl zařazen do stavu a nasazen do bojů s bolševiky. Podle ruského vzoru mu legionáři dali jméno „JURÁŠ“, které nesl na bocích věže. Službu v legiích ukončil v roce 1920, kdy byl před odjezdem vojska z Vladivostoku prodán. Jeho další osud není znám, ale předpokládá se, že se do dnešních dnů bohužel nedochoval. Tento vagon byl ČsOL zapůjčen od Českých drah, a. s. na jaře roku 2013. Do současné podoby jej Československá obec legionářská zrekonstruovala na vlastní náklady za necelé dva měsíce.