PODMOL Emil *15.1.1892

Jméno: Emil (Milan)

Příjmení: PODMOL

Datum narození: 15.1.1892

Obec narození: Přívoz

Okres narození: Ostrava

Domovská obec: Přívoz

Domovský okres: Ostrava

Vzdělání: reálka4

Zaměstnání: strojní technik

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 100.p.pl.

Službu nastoupil: 1914

Datum podání přihlášky do legií: 30.11.1914

Místo podání přihlášky do legií: Tarnov

Datum zařazení do legií: 1.12.1914

Jednotka v době zařazení: Česká družina (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Datum zařazení do druhé legie: 23.7.1916

Převelen k jednotce: 1.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době převelení: praporčík

Konec v legiích: 2.7.1917 (Padl v boji)

Poslední útvar v legiích: 1.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: podporučík

Datum úmrtí: 2.7.1917

Příčina úmrtí: padl

Místo úmrtí: Zborov

Místo pohřbení: Cecová - bratrská mohyla

Poznámka: Dobrovolník srbské armády v Balkánské válce proti Turkům; 1. rota Česká družina; 6. rota 1.stř.pl. (velitel 1. čety; velitel roty); Padl jako velitel roty v bitvě u Zborova; Vyznamenán: 9.1915 Kříž sv. Jiří IV. stupně, 2.1916 Kříž sv. Jiří III. stupně, 27.9.1917 Kříž sv. Jiří (za bitvu u Zborova); Povýšen: 9.1915 svobodník; 2.1916 desátník; 23.7.1916 praporčík; 14.9.1917 podporučík in memoriam; 21.7.1923 kapitán in memoriam;

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
CECHMAJSTR, Arnošt. O Emilu Podmolovi padlém u Zborova 2. července 1917. Brno: Moravský legionář, 1927. ; SEKANINA, František. Album representantů všech oborů veřejného života československého. Praha Umělecké nakl. Josef Zeibrdlich, 1927.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:

https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:ebe31340-2a16-11e1-b80e-0013d398622b
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:abbf98af-e1f8-11e9-a70f-005056b73ae5
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:630ab00f-a59a-11e6-bb24-005056b73ae5

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.