GOLEŠ Jan *1.10.1890

Jméno: Jan

Příjmení: GOLEŠ

Datum narození: 1.10.1890

Obec narození: Uherský Brod

Okres narození: Uherský Brod

Domovská obec: Uherský Brod

Domovský okres: Uherský Brod

Vzdělání: mě. pok.

Zaměstnání: zámečník

Politická příslušnost: soc.dem.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 8.p.pl.

Datum zajetí: 9.8.1914

Místo zajetí: Tomašov

Hodnost v době zajetí: četař

Místo podání přihlášky do legií: Tomsk

Datum zařazení do legií: 22.8.1917

Jednotka v době zařazení: 8.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 10.8.1920 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: 10.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: šikovatel

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.