SOCHOR Štefan *27.12.1891

Jméno: Štefan

Příjmení: SOCHOR

Datum narození: 27.12.1891

Obec narození: Strážnice

Okres narození: Hodonín

Domovská obec: Strážnice

Domovský okres: Hodonín

Vzdělání: ob.

Zaměstnání: obchodní příručí

Vyznání: řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: nesloužil v Rakouské armádě

Datum podání přihlášky do legií: 26.9.1918

Místo podání přihlášky do legií: USA

Datum zařazení do legií: 13.10.1918

Jednotka v době zařazení: 23.stř.pl. (Čs. legie v Francii)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 18.12.1919 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 23.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: desátník

Legionářská organizace: ČsOL - Strážnice

Poznámka: vrátil se do USA

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.