O projektu Legie 100

Náš stát vzešel z oběti čs. legionářů a stojí na jejich odkazu. K tomu, abychom nezapomněli, komu vděčíme za svou svobodu, je tu projekt LEGIE 100.

Projekt Československé obce legionářské, realizovaný v letech 2014–2020 za podpory Vlády ČR a ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, celou řadou dalších institucí, spolků a samospráv. Cílem projektu LEGIE 100 je u příležitosti 100. výročí boje za samostatný československý stát připomenout rozhodující zásluhy československých legionářů na jeho vzniku a navrátit do povědomí české veřejnosti a Armády ČR legionářské tradice.

Přípravy projektu byly zahájeny již v roce 2009, neboť pro značný rozsah projektu bylo třeba zajistit množství dílčích úkolů a aktivit. Vytvořeno bylo již 12 putovních výstav o čs. legiích, které byly do dnešní doby bezplatně zapůjčeny k vystavení na desítkách míst v celé České republice. Probíhá také bohatá a různorodá publikační činnost. Důležitou aktivitou jsou rovněž četné přednášky na základních, středních i vysokých školách a spolupráce s pedagogy. Neoddělitelnou aktivitou je péče o válečné hroby a pietní místa u nás i v zahraničí a jejich dokumentace. Projekt LEGIE 100 zahrnuje rovněž zřízení Muzea československých legií s přednáškovým sálem, ale také záměr natočit celovečerní film. Atraktivní pro veřejnost jsou rekonstrukce bitev. Nejvýraznější součástí projektu je Legiovlak. Jedná se o repliku legionářského vojenského vlaku, s nímž se naše jednotky přesouvaly bojem přes Transsibiřskou magistrálu. Obsahuje základní sestavu typů vozů, nezbytných pro zajištění přežití legionářů na Sibiři. Legiovlak bude v následujících letech projíždět Českou, ale i Slovenskou republikou a především školní mládeži názorně přiblíží historii legionářského boje za samostatný stát. Projekt LEGIE 100 vyvrcholí oslavami 100. výročí vzniku Československé republiky, poté bude pokračovat ještě dva roky, aby připomněl i boje o územní celistvost republiky ve válkách o Těšínsko a Slovensko a rovněž nelehkou anabázi čs. legionářů z Ruska zpět do vlasti.