O legionářích

Věděli jste, že v první světové válce bojovalo více než 140 000 Čechů a Slováků na straně Francie, Itálie, Ruska, Srbska a USA za samostatný československý stát?

Kde se ale tito bojovníci v carském Rusku vzali? Na samém počátku první světové války se mnoho Čechů a Slováků, kteří žili a pracovali v Rusku, rozhodlo, že budou bojovat za svobodu své vlasti proti Habsburské monarchii. V Kyjevě, který byl tehdy součástí carského Ruska, vznikla jednotka s názvem Česká družina v síle takřka jednoho tisíce mužů. Jejich vzdělání a znalost němčiny je předurčovali k výzvědné činnosti za nepřátelskou linií. Několika čs. legionářům se dokonce podařilo proniknout skrz nepřátelské území až do Prahy a informovat české představitele o zahraničním odboji. Postupně se do řad České družiny dobrovolně přidávali Češi a Slováci ze zajateckých táborů. Díky těmto posilám bojovalo dne 2. července 1917 ve slavné bitvě u Zborova již přes 3 000 legionářů a na konci války čítalo Československé vojska na Rusi takřka 70 000 mužů ve zbrani. Jejich cesta domů však zdaleka neskončila. Mnozí se vrátili až dva roky po válce, během kterých sváděli boje s ruskými bolševiky. Vedli si výtečně! Ovládli tisíce kilometrů nejdůležitější ruské železnice - Transsibiřské magistrály. Ve Francii byla rovněž na samém počátku války založena česká jednotka, pro kterou se vžil název rota "Nazdar". V rámci Cizinecké legie byla nasazována proti Němcům na nejtěžších úsecích fronty. V květnu 1915 splnila rota "Nazdar" svůj úkol v krvavé bitvě u Arrasu. Každý třetí z jednotky však v boji padl. Počty čs. legionářů ve Francii se dařilo zvyšovat až od roku 1917. Nakonec jich bylo 10 000. Po návratu domů je čekal nový boj - o Těšínsko, a poté o Slovensko proti maďarským bolševikům. Od konce roku 1917 se začala tvořit čs. legie i v Itálii. Díky početným zajatcům se rychle rozrostla až na 20 000 mužů. Čechoslováci ale bojovali i v dalších spojeneckých armádách - např. v americké armádě bojovalo 40 000 rodilých Čechů a Slováků, kteří před válkou emigrovali do USA a získali tam občanství.