O Legiovlaku

Legiovlak projede v následujících letech celou Českou republiku. Možná se zastaví i na nádraží ve vašem městě. Prohlédněte si, co vše na něm stojí k vidění.

 

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta potrvá minimálně do roku 2026 díky podpoře Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy. Bližší informace o jednotlivých místech, kde můžete Legiovlaku navštívit, naleznete po rozkliknutí příslušného odkazu v sekci zastávky v tomto roce.

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma a to i díky podpoře Ministerstva obrany ČR, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah a. s., SŽ, pojišťovně Generali a dalších partnerů.

Hlavní partneři Legivlaku

TRASA LEGIOVLAKU PRO ROK 2023


OTVÍRACÍ DOBA

BŘEZEN – ZÁŘÍ: VŠEDNÍ DNY 8-18 H, VÍKENDY A SVÁTKY 9-19 H

ŘÍJEN – LISTOPAD: VŠEDNÍ DNY 8-16 H, VÍKENDY A SVÁTKY 9-16 H


LEGIOVLAK PRO ŠKOLY

Legiovlak poskytuje žákům různou úroveň poučení a jeho návštěva je vhodná především pro děti II. stupně základních škol a pro studenty či učně středních škol. V každém z vagonů je nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližují život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci si tak v případě zájmu mohou zjistit podrobnější informace o daném tématu, ale také prohlédnou originální součásti výstroje a výzbroje stejně, jako předměty legionářské každodennosti. Vybrané exponáty je možné si osahat, včetně některých z vystavených zbraní.Na místě je rovněž možné pořídit si kromě pamětních předmětů i odborné a populárně naučné publikace s legionářskou tématikou. Výtěžek z tohoto prodeje přitom směřuje přímo na podporu projektu Legie 100.  

Odborný výklad poskytují školním třídám průvodci v replikách legionářských stejnokrojů, kteří exkurzi provedou jednotlivými vagony a odpoví na případné dotazy. Pro žáky jsou v rámci expozice připraveny pracovní listy a další materiály. Pro komentovanou prohlídku Legiovlaku a jeho exponátů bude pro objednané školní skupiny vyhrazena zhruba 1 hodina. Maximální kapacita školní skupiny je 30 žáků. Legiovlak je přístupný zdarma. Školy se tak nemusí obávat žádných dalších nákladů po dopravě svých tříd na místo vystavení Legiovlaku v jejich regionu.

ŠKOLNÍ SKUPINY OBJEDNÁVEJTE NA WWW.LEGIE100.COM/LEGIOVLAK
V KOLONCE REZERVACE PROHLÍDKY PRO ŠKOLY.

UPOZORNĚNÍ: NEOBJEDNANÝM ŠKOLNÍM SKUPINÁM NEMŮŽEME GARANTOVAT MOŽNOST KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY LEGIOVLAKU!


O LEGIOVLAKU

V letech 2011–2015 zakoupila Československá obec legionářská celkem 13 vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy, a. s., a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. V letech 2014 – 2018 shlédlo Legiovlak na 600 000 návštěvníků. 

V současné době již jezdí po naší vlasti Legiovlak čítající 14 vagonů. Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. 

Chcete si virtuálně prohlédnout Legiovlak? Klikněte na obrázek.


JAK MŮŽETE REALIZACI PROJEKTU PODPOŘIT VY? 

– STÁT SE PARTNEREM PROJEKTU

– SPONZORSKY PROSTŘEDNICTVÍM DAROVACÍ SMLOUVY

PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ SBÍRKY NADAČNÍHO FONDU ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ, A TO NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: 

– ZASLÁNÍM DARU NA TRANSPARENTNÍ SBÍRKOVÝ ÚČET Č. 123-2928070267/0100 
(HTTPS://WWW.KB.CZ/CS/TRANSPARENTNI-UCTY/123-2928070267)

– VLOŽENÍM FINANČNÍ HOTOVOSTI DO SBÍRKOVÉ POKLADNIČKY

– ZAKOUPENÍM PAMĚTNÍHO PŘEDMĚTU