• 25. 9. 2023

  Uctili jsme legionáře od Doss' Alto

  Ve čtvrtek 21. září 2023 jsme si připomenuli již 105. výročí hrdinné obrany alpského vrcholku Doss‘ Alto nad Gardským jezerem československými legionáři. Vzpomínkové setkání se uskutečnilo u legionářského památníku na čestném vojenském pohřebišti Olšanských hřbitovů v Praze. Akci uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky a s podporou Posádkového velitelství Praha.

  Dne 21. září 1918 podnikl útočný prapor Riva rakousko-uherské armády útok na italské pozice na kótě 703 držené v té době československými legionáři od III. praporu 33. střeleckého pluku. Přesila rakousko-uherských jednotek se pokusila pomocí dělostřelecké přehrady oddělit Čechoslováky na postaveních Doss‘ Alto a Sasso Sega od přístupu posil, následně je dobýt rychlým útokem a zajmout legionáře, kteří se opovážili dobrovolně bojovat na samostatný stát. Předsunuté postavení Roncola Italiana bylo útočníky dobyto bez námahy, tamní hlídka neměla kam ustoupit a byla buď pobita nebo padla do zajetí. Poručík Oldřich Trojánek, velitel hlídky, raději volil smrt vlastní rukou. Další boj se přesunul k přístupům do kaveren ve skalách Doss‘ Alta, které rakousko-uherští vojáci oblehli, ale nedobyli. Zoufalou obranu, místy i v boji muže proti muži, řídil poručík Jindřich Varhaník, velitel 12. kulometné roty. Legionářům pomohla štěstěna, když jedna ze zvlhlých světlic vystřelila a pomohla přivolat palbu italských děl na vlastní postavení. To a podpora československých kulometníků z dalších postavení pomohlo zahnat nepřítele z Doss‘ Alta. Rakousko-uherští vojáci ustoupili, útočnému oddílu arditů se pak podařilo dobýt zpět i postavení Roncola Italiana, které legionáři přezdívali "šibenice".

  Boj o Doss‘ Alto stál životy sedmi legionářů, přes třicet dalších bylo raněno. Pět zajatých bylo druhého dne za vlastizradu Rakousko-uherské monarchie odsouzeno k trestu smrti oběšením, jednomu z nich byl pro nízký věk trest změněn na dvacet let žaláře. K oběšení čtyř legionářů došlo den po bitvě, 22. září 1918, v olivovníkovém háji v Arcu, na dohled z italských pozic. Ve stejnou dobu však již Itálií a pak i zbytkem světa kolovala zpráva o úspěšném bojovém vystoupení dobrovolnického vojska dosud neexistujícího československého státu. Z Doss‘ Alta se zrodil symbol úsilí československé legie vytvořené na půdě Italského království v boji za národní samostatnost.

  Na udatnost legionářů v boji o Doss‘ Alto přišli v den 105. výročí vzpomenout zástupci ČsOL, státní správy, městské samosprávy, ozbrojených sil, slovenské ambasády a veřejnosti. Čestnými hosty byli předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky pan Pavel Fischer, radní Hlavního města Prahy pan Michal Hroza, přidělenec obrany Slovenské republiky v Praze generálmajor Miroslav Kocián, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Martin Plíšek, ředitel Krajského vojenského velitelství Hlavního města Prahy plukovník Pavel Mareček a jeho zástupce podplukovník Pavel Kácl, za Vojenskou kancelář prezidenta republiky podplukovnice Petra Vráblíková, zástupce Odboru pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany České republiky pan Jan Benda a za Československou obec legionářskou řídící tajemník br. Milan Mojžíš. Za asistence vojáků Čestné stráže Armády České republiky položili hosté své květinové věnce k patám památníku a minutou ticha uctili památku zemřelých.

  Pan senátor Fischer vystoupil s projevem, ve kterém vyzdvihl, že boj legionářů o Doss‘ Alto byl jen malou, ale nemálo významnou, kapitolou boje za samostatný československý stát. A že stejně, jako jej lze vnímat jako významnou historickou událost, je třeba myslet na krutosti války prožívané jednotlivými muži ve zbrani. V tom se války nikdy nemění.

  Za Ozbrojené síly České republiky pronesl projev plukovník Pavel Mareček, ředitel KVV Hlavní město Praha. Jeho řeč byla věnována od vojáka vojákům. Zakončil ji citací z denního divizního rozkazu č. 105 z 24. září 1918 generála Andrea Grazianiho, velitele československé legie v Itálii.

  Br. Milan Mojžíš vystoupil se závěrečným projevem za pořádající ČsOL. Ten vyzdvihl přínos bojového vystoupení legionářů na Doss‘ Altu k úsilí za vznik samostatného československého státu svým ohlasem v Itálii a ve světě. Neopomněl také dodat, že na bojovníky od Doss‘ Alta čekal hned po návratu do vlasti další úkol – zapojit se do obrany hranic mladé republiky.

  Po projevech zazněly státní hymny Slovenské a České republiky. Po jejich doznění se moderátor br. Jiří Filip, organizační tajemník ČsOL, se všemi přítomnými rozloučil, čímž bylo pietní shromáždění ukončeno. Pro úplnost však ještě doplnil, že ostatky popravených legionářů zajatých na Doss’ Altu, jakož i dalších popravených legionářů, jsou pochovány pod bílými kříži v půlkruhu kolem legionářského památníku.

  Petr Tolar