učební pomůcky pro základní školy

Vážení vyučující dějepisu, 

vážení žáci, 

do rukou se vám dostává výuková příručka s tématem československých legií v období 1. světové války. Příručka je k dispozici v elektronické podobě a bude dále upravována, aby bylo možné ji co nejefektivněji a zároveň co nejsnáze zařadit do školní výuky dějepisu i využít v rámci domácí přípravy žáků. Publikace se skládá z teoretické textové části a z části praktické. Textová přináší informace pro vyučující dějepisu a občanské nauky a je zároveň faktografickou oporou a východiskem pro část praktickou, tvořenou pracovními listy pro žáky a metodickými listy pro učitele. Pracovní listy jsou navíc propojeny s filmovým materiálem „Československé legie 1914–1920“ a „Československé legie v Rusku 1914–1920“, který byl pro tyto účely natočen a zpracován. Protože je příručka určena pedagogům a žákům z celé republiky, je doplněna také medailonky i fotografiemi významných legionářů z každého regionu České republiky.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2017.

 

1-Texty.pdf

2-Fotografie.pdf

3-Osobnosti.pdf

4-Metodicke_listy.pdf

5-Pracovni_listy.pdf

6-Reseni.pdf

Legie do škol - základní školy.pdf