Starší aktuality

  • 17. 12. 2014

    Josefov se opět změnil v bitevní pole

    Ve spolupráci s Klubem přátel pplk. Karla Vašátky a Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV uspořádala Čs. obec legionářská v pevnosti Josefov dobový den spojený s historickou bojovou ukázkou u příležitosti 100. výročí bojů České družiny v Karpatech.

  • 8. 12. 2014

    Konference ČsOL připomněla 100 let československých legií

    Ve dne 29. a 30. listopadu 2014 se pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana konala v Nostickém paláci Ministerstva kultury ČR na pražské Malé Straně II. mezinárodní konference ČsOL, která byla tematicky zaměřena především na vznik jednotlivých čs. legií v rámci armád Dohody. Nechyběly však ani příspěvky věnující se legionářským tradicím po první světové válce, ale i domácímu a zahraničnímu odboji druhé světové války.