Nárameníky praporčíka 3. čs. střeleckého pluku

Nárameníky Vratislava Charfreitaga v hodnosti praporčíka pochází z roku 1917, kdy se stal důstojníkem československých legií. Zobrazené nárameníky jsou již deformovány odstraněným vnitřní výstuhy, která držela tvar hodnostního označení.


Exponát pochází z pozůstalosti legionáře v našem archívu.

Ze sbírky/vlastník exponátu:
Jiřího Charfreitaga