SLOVÁČEK Martin *18.10.1891

Jméno: Martin

Příjmení: SLOVÁČEK

Datum narození: 18.10.1891

Obec narození: Jasenka

Okres narození: Vsetín

Domovská obec: Jasenka

Domovský okres: Vsetín

Vzdělání: ob.

Zaměstnání: kovář

Vyznání: evang.

Politická příslušnost: soc.dem.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: p.pl.25

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: p.pl.25

Datum zajetí: 9.9.1914

Místo zajetí: Tomašov

Hodnost v době zajetí: svobodník

Datum podání přihlášky do legií: 1.2.1917

Místo podání přihlášky do legií: Semipaltinsk

Datum zařazení do legií: 10.7.1917

Jednotka v době zařazení: 8.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Číslo transportu do vlasti a název lodi: 4. transport, loď Nanking a loď Susquehanna

Konec v legiích: 31.12.1919 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: MV

Poslední hodnost v legiích: rotmistr

Povolání v letech 1918-1938: nájemce restaurace na přehradě Bystřička (dnes U Mokrošů)

Legionářská organizace: ČsOL - Valašské Meziříčí, Brumov

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:93fbaf10-2884-11e9-a347-005056825209

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.