ROHÁČEK Jan *24.11.1891

Jméno: Jan

Příjmení: ROHÁČEK

Datum narození: 24.11.1891

Obec narození: Jezdovice

Okres narození: Jihlava

Domovská obec: Jezdovice

Domovský okres: Jihlava

Vzdělání: ob.

Zaměstnání: zedník

Politická příslušnost: soc.dem.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 102.p.pl.

Službu nastoupil: 25.8.1914

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 102.p.pl.

Datum zajetí: 24.11.1914

Místo zajetí: Karpaty

Hodnost v době zajetí: vojín

Místo podání přihlášky do legií: Omsk

Datum zařazení do legií: 14.8.1918

Jednotka v době zařazení: stráž.rota div.soudu (LR)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 25.5.1920 (DM)

Poslední útvar v legiích: štáb 1.stř.div

Poslední hodnost v legiích: vojín

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.

dokumenty spojené s osobou legionáře