RAŠE, MUDr. Rudolf *21.3.1872

Jméno: Rudolf

Příjmení: RAŠE, MUDr. (IKA)

Datum narození: 21.3.1872

Obec narození: Křinec

Okres narození: Poděbrady

Domovská obec: luhačovice

Domovský okres: Uherský Brod

Vzdělání: univerzita

Zaměstnání: lékař

Vyznání: vystoupil z řím.kat., bez vyz.

Politická příslušnost: stát.pokr.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 27. p.pl.

Službu nastoupil: 1896

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 29. p.pl.

Datum zajetí: 1.9.1914

Místo zajetí: Žolkiew

Hodnost v době zajetí: pl.lékař

Datum podání přihlášky do legií: 1.7.1916

Místo podání přihlášky do legií: Kramatovskaja - Charkovská gub.

Datum zařazení do legií: 1.7.1916

Jednotka v době zařazení: 5.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: lékař

Konec v legiích: 15.10.1920 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: Evakuační úřad

Poslední hodnost v legiích: plukovník

Povolání v letech 1918-1938: důstojník z povolání, president Legiobanky

Datum úmrtí: 25.11.1954

Místo úmrtí: Praha

Poznámka: pseudonym Ika; má charakter legionáře; ČSA

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
SEKANINA, František. Album representantů všech oborů veřejného života československého. Praha Umělecké nakl. Josef Zeibrdlich, 1927.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
http://forum.valka.cz/topic/view/109236/Rase-Rudolf
https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2004/08/12.pdf
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/search?authors=Ra%C5%A1e,%20Rudolf

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.