PETŘÍK Václav *16.8.1885

Životopis:

Václav Karel Petřík (16. 8. 1885, Nezdice – 8. 7. 1957, Písek) absolvoval Hospodářskou akademii v Písku a roku 1912 odešel do Ruska, kde pracoval jako hospodářský úředník. Po vypuknutí války dobrovolně vstoupil do České družiny. Jako poručík rakousko-uherské armády v záloze získal hodnost podporučík a na frontu odešel jako velitel čety. Od května 1916 byl velitelem 2. roty nového 2. čs. stř. pluku, se kterou bojoval i u Zborova. Během ústupu z Ukrajiny v březnu 1918 již velel celému pluku. V dubnu byl ale přeložen do čela 1. záložního pluku, ze kterého se v létě 1918 stal 9. čs. stř. pluk. Jako jeho velitel se vrátil do vlasti. Zde velel několika brigádám, roku 1927 byl povýšen na brigádního generála a v letech 1926–1938 byl zástupcem velitele Zemského voj. velitelství v Praze. Od května 1938 do května 1939 stál v čele skupiny 1. Po okupaci se zapojil do odboje, v létě 1942 byl krátce vězněn. Po válce patřil ke kritikům KSČ, takže již 26. února 1948 byl zatčen, ale v srpnu byl propuštěn. Byl mu ale odepřen důchod a v letech 1949–1954 byl vězněn jeho syn.

ČÍST DÁLE...

Jméno: Václav (Karel Vjačeslav)

Příjmení: PETŘÍK

Datum narození: 16.8.1885

Obec narození: Nezdice

Okres narození: Sušice

Domovská obec: Nezdice

Domovský okres: Sušice

Vzdělání: 5 ob. 3 mě. hosp.šk. hosp.ak.

Zaměstnání: agronom-hosp. úředník

Vyznání: přestoupil na pravosl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 7. p.pl.

Hodnost v době zajetí: poručík

Datum zařazení do legií: 30.8.1914

Jednotka v době zařazení: Česká družina (Ruská armáda)

Hodnost v době zařazení: podporučík

Datum zařazení do druhé legie: 1916

Převelen k jednotce: 1.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Číslo transportu do vlasti a název lodi: 29. transport, loď Protesilaus - velitel transportu

Konec v legiích: 2.8.1920 (Vrátil se do vlasti)

Poslední útvar v legiích: 9.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: plukovník

Povolání v letech 1918-1938: důstojník z povolání

Účast v druhém odboji: ano

Vězněn za nacistické okupace: 1942

Vězněn za komunistického režimu: 1948

Datum úmrtí: 8.7.1957

Místo úmrtí: Praha

Poznámka: má charakter, ČSA

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
SEKANINA, František. Album representantů všech oborů veřejného života československého. Praha Umělecké nakl. Josef Zeibrdlich, 1927.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_V%C3%A1clav_Pet%C5%99%C3%Adk

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.