PEŠL Jan *25.5.1890

Jméno: Jan (Ján)

Příjmení: PEŠL

Datum narození: 25.5.1890 (26.5.1890)

Obec narození: Telnice

Okres narození: Brno

Domovská obec: Telnice

Domovský okres: Brno

Vzdělání: 2 ob. 3 pok.

Zaměstnání: řezník, uzenář, hostinský

Vyznání: bez vyz.

Politická příslušnost: nár.soc.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 24. em.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 24. zem.p.pl.

Datum zajetí: 22.3.1915

Místo zajetí: Přemyšl

Hodnost v době zajetí: pracovník

Datum podání přihlášky do legií: 13.5.1917

Místo podání přihlášky do legií: Ivjanský sacharný závod, Kurská gub. Obojanský új.

Datum zařazení do legií: 25.7.1917

Jednotka v době zařazení: 7. stř.pl. (LR)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 5.11.1920 (DM)

Poslední útvar v legiích: 7. stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: desátník

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.

dokumenty spojené s osobou legionáře