PEŠL Antonín *31.12.1891

Jméno: Antonín

Příjmení: PEŠL

Datum narození: 31.12.1891

Obec narození: Velký Dešov

Okres narození: Moravské Budějovice

Domovská obec: Velký Dešov, Praha

Domovský okres: Moravské Budějovice, Praha

Vzdělání: gym. univerzita

Zaměstnání: kandidát profesury

Vyznání: bez vyz.

Datum zajetí: 6.9.1916

Místo zajetí: Albanie

Datum podání přihlášky do legií: xx.9.1916

Datum zařazení do legií: xx.4.1918

Jednotka v době zařazení: 31.stř.pl. (Čs. legie v Itálii)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 31.12.1919 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: 31.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: důstojník

Povolání v letech 1918-1938: do r. 1926 důstojník z povolání; novinář, redakotr

Legionářská organizace: ČsOL (funkcionář)

Účast v druhém odboji: ÚVOD, Politické ústředí, Obrana národa

Vězněn za nacistické okupace: 19.9.1940-22.12.1942

Datum úmrtí: 22.12.1942

Příčina úmrtí: popraven

Místo úmrtí: Berlín - Plötzensee

Poznámka: služba v legii od 25.9.1916 do 31.12.1919

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Pe%C5%A1l

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.