PETRŽÍLA Josef *5.3.1886

Jméno: Josef

Příjmení: PETRŽÍLA (PETRŽELA)

Datum narození: 5.3.1886

Obec narození: Slaný

Okres narození: Slaný

Domovská obec: Slaný

Domovský okres: Slaný

Vzdělání: mě.

Zaměstnání: obchodník

Politická příslušnost: soc.dem.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 28.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 27.p.pl.

Datum zajetí: 13.5.1915

Místo zajetí: Kolomeje

Hodnost v době zajetí: vojín

Datum podání přihlášky do legií: 30.6.1917

Místo podání přihlášky do legií: Jekatěrinoslavská gub., Semanovský kam.

Datum zařazení do legií: 13.7.1917

Jednotka v době zařazení: 4.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 15.6.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 4.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: vojín

Povolání v letech 1918-1938: Válečný invalida

Legionářská organizace: ČsOL - Slaný

Datum úmrtí: 7.1.1961

Místo pohřbení: Slaný

Poznámka: Válečný invalida - amputace dolních končetin

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
KRŮTA, Václav, CINGEROVÁ, Jana, HOROVÁ, Jitka, NOVÁKOVÁ, Monika, VEVERKOVÁ, Irena. Českoslovenští legionáři. Okres Kladno. Kladno: OkÚ, SOkA, 2002.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.