KREJČÍ Ludvík *17.8.1890

Životopis:

Po návratu absolvoval kurz pro generály v Praze (1921) a obdobný kurz ve Versailles (1922). Ve Francii vystudoval Vysokou školu válečnou. V roce 1928 byl jmenován do funkce divizního generála. V prosinci 1933 byl jmenován náčelníkem Hlavního štábu československé branné moci. Ve věku 44 let, v březnu 1934, byl povýšen na armádního generála. Jeho hlavním úkolem ve funkci byla reorganizace armády, tak aby odpovídala moderním trendům vojenství a byla schopná bránit československou suverenitu.Úkolu dosáhl vyzbrojením armády moderními zbraněmi, tanky a letadly. Rozpoznal nebezpečí ve vzrůstající síle Německa, proto v roce 1935 vzniká Rada pro opevnění státu (předsedou je Ludvík Krejčí) a Ředitelství opevňovacích prací. Instituce mají za úkol vybudovat pevnostní linie pro snazší obranu podlouhlých státních hranic. Již v květnu 1938 požadoval vyhlášení opatření proti vzrůstající agresi Německa, ale nebylo mu vyhověno. Po částečné mobilizaci, v září 1938, byl jmenován hlavním velitelem branné moci. V nové funkci se mu podařilo uskupit síly proti hrozícímu nebezpečí a připravit armádu na boj. O této skutečnosti několikrát informoval vládu a prezidenta Dr. Edvarda Beneše.Po podpisu Mnichovské dohody a demobilizaci armády se vrací na pozici náčelníka Hlavního štábu, z níž v březnu 1939 odchází. Za německé okupace Československa žije s rodinou pod kontrolou Němců v Praze. V roce 1941 je donucen se i s rodinou přestěhovat do Jablonného nad Orlicí. Mezi říjnem 1941 a červencem 1942 je uvězněn v koncentračním táboře v Terezíně, ale pro nedostatek důkazů je propuštěn. Po skončení války (1945) se formálně vrací do armády. Přeložen do výslužby byl v roce 1947.V roce 1950 byl z politických důvodů degradován do hodnosti vojína. Z finančních důvodů nastupuje jako pomocný dělník do továrny na knoflíky v Jablonném nad Orlicí. Umírá 9. února 1972 v Ústí nad Orlicí.V květnu 1990 byla Ludvíku Krejčímu vrácena hodnost armádního generála, v červnu 1997 byly oceněny jeho zásluhy pro odboj a v říjnu 2008 byl in memoriam vyznamenán Křížem obrany státu ministra obrany ČR.

ČÍST DÁLE...

Jméno: Ludvík

Příjmení: KREJČÍ

Datum narození: 17.8.1890

Obec narození: Tuřany

Okres narození: Brno

Domovská obec: Tuřany

Domovský okres: Brno

Vzdělání: gym. 6 vyšší lesnická

Zaměstnání: lesní adjunkt

Politická příslušnost: soc.dem. Sokol

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 4.bos.pl.

Datum zajetí: 17.5.1917

Místo zajetí: Tokšany

Hodnost v době zajetí: nadporučík

Datum podání přihlášky do legií: 14.7.1917

Datum zařazení do legií: 16.7.1917

Jednotka v době zařazení: 6.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: kapitán

Číslo transportu do vlasti a název lodi: 23. či 35. transport, loď President Grant

Konec v legiích: 1920 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: štáb 2.stř.div.

Poslední hodnost v legiích: plukovník

Povolání v letech 1918-1938: čs. Vojsko

Vězněn za nacistické okupace: ano

Datum úmrtí: 9.2.1972

Místo úmrtí: Ústí nad Orlicí

Místo pohřbení: Brno-Tuřany

Poznámka: armádní generál

Zdroj informací:

osobní karta legionáře
KOPECKÝ, Miroslav. Občané tuřanské farnosti v zahraničním odboji 1914-1920. Brno: Šimon Ryšavý, 2003.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
http://forum.valka.cz/topic/view/42990

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.