MUSEL Rudolf *11.12.1893

Jméno: Rudolf

Příjmení: MUSEL

Datum narození: 11.12.1893 (4.12.1893)

Obec narození: Plzeň

Okres narození: Plzeň

Domovská obec: Plzeň

Domovský okres: Plzeň

Vzdělání: ob. 5, průmyslovka, reálka 4

Zaměstnání: technický úředník

Politická příslušnost: real. Sokol

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 47.p.pl.

Datum zajetí: 25.3.1915

Místo zajetí: Karpaty

Hodnost v době zajetí: vojín

Datum podání přihlášky do legií: 20.6.1917

Místo podání přihlášky do legií: Caricyn

Datum zařazení do legií: 10.7.1917

Jednotka v době zařazení: 5.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 23.7.1920 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: 3.leh.děl.pl.

Poslední hodnost v legiích: poručík

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.