MYDLIL František *29.11.1879

Jméno: František

Příjmení: MYDLIL

Datum narození: 29.11.1879

Obec narození: Vlkovice

Okres narození: České Budějovice

Domovská obec: Vlkovice

Domovský okres: České Budějovice

Vzdělání: ob.

Zaměstnání: rolník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 29.dom.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 29.dom.p.pl.

Datum zajetí: 10.9.1914

Místo zajetí: Křesoměř

Hodnost v době zajetí: vojín

Místo podání přihlášky do legií: Malá Žírová

Datum zařazení do legií: 11.8.1918

Jednotka v době zařazení: 11.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 9.7.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 11.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: vojín

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.