LEHOVEC Rudolf *17.9.1893

Jméno: Rudolf

Příjmení: LEHOVEC

Datum narození: 17.9.1893

Obec narození: Říčany

Okres narození: Říčany

Domovská obec: Říčany

Domovský okres: Říčany

Vzdělání: ob. 5 mě. 3 obch.šk.

Zaměstnání: účetní

Politická příslušnost: Sokol

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 28.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 28.p.pl.

Datum zajetí: 17.2.1915

Místo zajetí: Karpaty

Hodnost v době zajetí: vojín

Datum podání přihlášky do legií: 5.1916

Místo podání přihlášky do legií: Taškent

Datum zařazení do legií: 24.6.1916

Jednotka v době zařazení: 1.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 11.2.1921 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: fin.správa

Poslední hodnost v legiích: nadporučík

Poznámka: má charakter LR

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.