MEJZLÍK Josef *23.12.1891

Jméno: Josef

Příjmení: MEJZLÍK

Datum narození: 23.12.1891

Obec narození: Pankrác

Okres narození: Praha

Domovská obec: Pardubice

Domovský okres: Pardubice

Vzdělání: ob. 5 mě. 3 pok. 2-stroj. odb. 1-prům.

Zaměstnání: modelář

Politická příslušnost: bezpart.

Místo podání přihlášky do legií: Kyjev

Datum zařazení do legií: 21.8.1914

Jednotka v době zařazení: čs.družina (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 1920 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: tech.sklady

Poslední hodnost v legiích: podporučík

Datum úmrtí: 23.5.1977

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
HLOUŠEK, Ladislav, KUČEROVÁ, Linda, STEKLÝ, František, ŠRÁMEK, Pavel. Legionáři okresu Pardubice. Rodáci a občané 1914-1920. Pardubice: SOkA Pardubice, 2006.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.