KONEČNÝ Josef *6.4.1892

Jméno: Josef

Příjmení: KONEČNÝ

Datum narození: 6.4.1892 (4.4.1892)

Obec narození: Brodek

Okres narození: Přerov

Domovská obec: Přerov

Domovský okres: Přerov

Vzdělání: mě. 3

Zaměstnání: soustružník železa

Vyznání: vystoupil z řím.kat., bez vyz.

Politická příslušnost: soc.dem.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 12.drag.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 54.p.pl.

Datum zajetí: 19.7.1915

Místo zajetí: Dněstr

Hodnost v době zajetí: vojín

Datum podání přihlášky do legií: 7.7.1917

Místo podání přihlášky do legií: Charkov

Datum zařazení do legií: (4.7.1917)

Jednotka v době zařazení: 1.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 27.9.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 8.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: desátník

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.