KLESNIL Bedřich *15.9.1894

Jméno: Bedřich (Jan)

Příjmení: KLESNIL

Datum narození: 15.9.1894 (15.10.1894)

Obec narození: Holešov

Okres narození: Holešov

Domovská obec: Holešov, Praha

Domovský okres: Holešov, Praha

Vzdělání: reálka 7

Zaměstnání: student

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 24.zem.p.pl.

Datum zajetí: 21.10.1914

Místo zajetí: Jaroslav

Hodnost v době zajetí: kadet asp.

Datum podání přihlášky do legií: 15.1.1916

Místo podání přihlášky do legií: Tjumeň Tobolská gub.

Datum zařazení do legií: 2.7.1916

Jednotka v době zařazení: 1.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 20.6.1920 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: 6.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: kapitán

Legionářská organizace: ČsOL - Holešov

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.