KOTRČ Antonín *6.1.1894

Jméno: Antonín

Příjmení: KOTRČ

Datum narození: 6.1.1894

Obec narození: Zálesí

Okres narození: Volyňská gub.

Domovská obec: Zálesí

Domovský okres: Volyňská gub.

Zaměstnání: kovář

Datum zařazení do legií: 13.9.1918

Jednotka v době zařazení: 23.p.pl. (Čs. legie v Francii)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 19.5.1921 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 23.p.pl.

Poslední hodnost v legiích: vojín

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
HAVEL, Petr, KREJČOVÁ Jana,HOFMAN Pavel. Českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu Prachatice. Prachatice: OkÚ, 2000. ; OLEJNÍK, Jan a kol. Českoslovenští legionáři - rodáci a občané okresu Strakonice. 1914-1920. Strakonice: OkÚ Strakonice, 2000.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.