KOCMAN Josef *19.1.1891

Životopis:

Josef Kocman se narodil přesně před 130 lety (19.1.1891) v Předíně na Třebíčsku. Dětství a gymnasiální studia trávil v Přerově. V letech 1910-1914 studoval práva ve Vídni. Nedostudoval, protože byl jako jednoroční dobrovolník povolán v srpnu 1914 do armády. Jako četař 54. pěšího pluku byl v červnu 1915 zajat. V srpnu 1916 se přihlásil do legie. V r. 1917 absolvoval bitvu u Zborova a za ústupové boje byl dekorován křížem sv. Jiří IV. stupně a v listopadu přidělen ke štábu 1. střelecké divize. V době vystoupení byl jako posel vyslán s rozkazy po magistrále. Při návratu jej zadrželi bolševici a věznili v Ufě a Vjatce. Později byl propuštěn, pravděpodobně nějakou dobu pracoval jako písař, a v prosinci 1919 se vrátil přes Polsko do ČSR. Po návratu do vlasti pracoval jako úředník na Ministerstvu národní obrany a zároveň dokončoval studia práv. Po dostudování v r. 1925 opustil ministerstvo a nastoupil jako řadový úředník do Čs. Zbrojovky a.s. Brno. Již v srpnu 1928 se stal generálním tajemníkem a v r. 1933 byl jmenován administrativním ředitelem Zbrojovky. Od srpna 1936 byl také mexickým honorárním konzulem v Brně. V první polovině 30. let organizoval přesun zbrojních závodů na Slovensko a v dubnu 1939 přesídlil společně se sídlem firmy do Prahy. Do odboje se zapojil pod krycím jménem Vltava od samého začátku války. Kromě zpravodajské činnosti odvedl z účtů Zbrojovky na konta zahraničního odboje 2 300 000 K a sám přispěl 50 000 K na domácí odboj. Nadále financoval za asistence spolupracovníka Jaroslava Fukátka výstavbu zbrojní továrny v New Castlu a indickém Haidabaratu. Dokumenty o této činnosti byly nalezeny na čs. konzulátu v dobytém Krakově. V pražském bytě byl Josef Kocman 20.10.1939 zatčen Gestapem a posléze vězněn, vyslýchán a mučen v Praze, na Špilberku, v Kounicových kolejích, ve Vratislavi či na Mírově. Dne 1.7.1942 byl v Berlíně odsouzen za „velezradu“. Ruský legionář, důstojník a úředník Zbrojovky Josef Kocman byl 26.9.1942 v Berlíně popraven. Po válce byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 in memoriam. Dnes Josefa Kocmana připomíná pamětní deska „Oběti zaměstnanců Zbrojovky“ v Brně, Lazaretní 7/1 a „kámen zmizelého“ v Dejvicích, Pod Vyhlídkou 473/13. Zdroje: CHARVÁT, J. JUDr. Josef Kocman — Vlastenec. In: Bojovali za nás: Sborník o hrdinech protifašistického odboje na Praze 6. Praha: ČSPB Praha 6, 1985. Str. 151-154. KOKOŠKA, Stanislav (ed.). Obrana národa v dokumentech 1939-1942. Praha: ÚsTR, 2017. Str. 56-58, 92, 104. Dostupné také z https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2018/03/Obrana-naroda-web.pdf FIŠMISTROVÁ, Věra. JUDr. Josef Kocman - „Eman“ 1891-1942 (60. výročí úmrtí). In: Přerovské listy Město Přerov, září 2002. Str. 8. Dostupné také z https://m.prerov.eu/filemanager/files/243.pdf https://stolpersteinecz.cz/kocman-josef-judr/ https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1475

ČÍST DÁLE...

Jméno: Josef

Příjmení: KOCMAN

Datum narození: 19.1.1891

Obec narození: Předín

Okres narození: Třebíč

Domovská obec: Přerov, Brno

Domovský okres: Přerov, Brno

Vzdělání: fak.práv. 8 sem.

Zaměstnání: student práv

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 54.p.pl.

Datum zajetí: 13.6.1915

Místo zajetí: Okňany

Hodnost v době zajetí: četař j.d.

Místo podání přihlášky do legií: Tarnopol

Datum zařazení do legií: 28.8.1916

Jednotka v době zařazení: štáb. 1.stř.div. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 31.12.1919 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: štáb. 1.stř.div.

Poslední hodnost v legiích: praporčík

Povolání v letech 1918-1938: 1919-25:Mnisterstvo obrany; 1925-1939: odborný ředitel Zbrojovky Brno

Účast v druhém odboji: Obrana národa

Vězněn za nacistické okupace: 20.10.1939-26.9.1942

Datum úmrtí: 26.9.1942

Příčina úmrtí: popraven

Místo úmrtí: Berlín-Charlottenburg

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1475
https://m.prerov.eu/filemanager/files/243.pdf https://stolpersteinecz.cz/kocman-josef-judr/
https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2018/03/Obrana-naroda-web.pdf
https://stolpersteinecz.cz/kocman-josef-judr/

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.