BŮČEK Leopold *9.11.1890

Jméno: Leopold

Příjmení: BŮČEK

Datum narození: 9.11.1890

Obec narození: Kateřinky

Okres narození: Opava

Domovská obec: Kateřinky, Opava

Domovský okres: Opava

Vzdělání: ob. 8

Zaměstnání: krejčí

Vyznání: řím.kat.

Politická příslušnost: soc.dem.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 1.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 1.p.pl.

Datum zajetí: 21.12.1914

Místo zajetí: Pinčava

Hodnost v době zajetí: svobodník

Místo podání přihlášky do legií: Jalutorovsk

Datum zařazení do legií: 14.7.1918

Jednotka v době zařazení: 6.stř.pl. (LR)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 10.2.1921 (DM)

Poslední útvar v legiích: 6.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: vojín

Poznámka: byl legionářem podle zákona od 14.7.1918 do 15.11.1920

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.

dokumenty spojené s osobou legionáře