BŘEZINA Jan *5.2.1890

Jméno: Jan

Příjmení: BŘEZINA

Datum narození: 5.2.1890

Obec narození: Kojice

Okres narození: Kolín

Domovská obec: Kojice

Domovský okres: Kolín

Vzdělání: ob.

Zaměstnání: rolník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 36.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 52.p.pl.

Datum zajetí: 7.6.1916

Místo zajetí: Bučač

Hodnost v době zajetí: četař

Místo podání přihlášky do legií: Selo Vodotyj Kyjevská gub.

Datum zařazení do legií: 4.10.1917

Jednotka v době zařazení: 2.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: střelec

Konec v legiích: 31.7.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 2.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: desátník

Poznámka: byl legionářem podle zákona

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.