JEŽEK František *27.3.1891

Jméno: František

Příjmení: JEŽEK

Datum narození: 27.3.1891

Obec narození: Pohledští Dvořáci

Okres narození: Německý Brod

Domovská obec: Česká Bělá

Domovský okres: Německý Brod

Vzdělání: mě.

Zaměstnání: poštovní aspirant

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 21.p.pl.

Datum zajetí: 23.5.1917

Místo zajetí: Hudilog

Hodnost v době zajetí: četař

Datum podání přihlášky do legií: 2.9.1917

Místo podání přihlášky do legií: Padula

Datum zařazení do legií: 14.5.1918

Jednotka v době zařazení: 32.p.pl. (Čs. legie v Itálii)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 21.1.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 32.p.pl.

Poslední hodnost v legiích: nadstrážmistr

Datum úmrtí: 31.8.1950

Místo úmrtí: Česká Lípa

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
SMEJKAL, Ladislav. Soupis legionářů Českolipska 1914-1920. Česká Lípa: Okresní vlastivědné muzeum, 2000.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.