KOLÁŘ Andělín *7.7.1894

Jméno: Andělín

Příjmení: KOLÁŘ

Datum narození: 7.7.1894 (1.7.1894)

Obec narození: Lískovec (Leskovce)

Okres narození: Frýdek

Domovská obec: Lískovec (Leskovce)

Domovský okres: Frýdek

Vzdělání: ob.

Zaměstnání: řezník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 100.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 100.p.pl.

Hodnost v době zajetí: svobodník

Datum zařazení do legií: 4.1918

Jednotka v době zařazení: 34.p.pl. (Čs. legie v Itálii)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 15.9.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 34.p.pl.

Poslední hodnost v legiích: vojín

Datum úmrtí: 31.8.1968

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.