BLOCH Karel *3.3.1890

Jméno: Karel

Příjmení: BLOCH

Datum narození: 3.3.1890

Obec narození: Sázava

Okres narození: Kutná Hora

Domovská obec: Teplice, Beroun

Domovský okres: Teplice, Hořovice

Vzdělání: reálka obch.ak.

Zaměstnání: úředník

Vyznání: vystoupil z řím.kat.bez vyz.

Politická příslušnost: soc.dem.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 40.p.pl.

Datum zajetí: 7.6.1916

Místo zajetí: Luck

Hodnost v době zajetí: praporčík

Místo podání přihlášky do legií: Kovrov Vladimir

Datum zařazení do legií: 13.8.1917

Jednotka v době zařazení: 5.stř.pl. (LR)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 28.8.1920 (ČSA)

Poslední útvar v legiích: 6.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: kapitán

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.

dokumenty spojené s osobou legionáře