GRIM Rudolf *6.4.1882

Jméno: Rudolf

Příjmení: GRIM (GRIMM)

Datum narození: 6.4.1882

Obec narození: Malé Kunčice

Okres narození: Fryštát

Domovská obec: Bohumín, Malé Kunčice

Domovský okres: Bohumín, Fryštát

Vzdělání: ob. pok.řeml.

Zaměstnání: elektrotechnik

Vyznání: řím.kat.

Politická příslušnost: soc.dem.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 31.zem.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 49.p.pl.

Datum zajetí: 4.11.1914

Místo zajetí: Sandoměř

Hodnost v době zajetí: vojín

Datum podání přihlášky do legií: 25.7.1918

Místo podání přihlášky do legií: Omsk

Datum zařazení do legií: 25.7.1918

Jednotka v době zařazení: 9.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 15.11.1919 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 9.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: vojín

Povolání v letech 1918-1938: poštovní sluha

Datum úmrtí: 9.2.1957

Místo úmrtí: Kaczyce (Kačice), Polsko

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.