HOLAN František *18.7.1893

Životopis:

František Holan (18. 7. 1893, Libuň - ?) pracoval jako bankovní úředník. Po vypuknutí války se jako nadšený Sokol zapojil do distribuce letáků, byl však zatčen a vězněn v Terezíně. Následně byl poslán na frontu k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 11 a v březnu 1915 u Gorlice přeběhl k Rusům. V únoru 1916 se přihlásil do čs. vojska a od června sloužil u 1. čs. stř. pluku, se kterým bojoval u Zborova. Následně se zapojil do bojů s bolševiky, ale později přešel k intendantstvu, domů se vracel jako kapitán. V ČSR pokračoval v armádě, v letech 1922–1924 absolvoval Vojenskou intendanční školu a v letech 1929–1930 Válečnou školu v Praze. Roku 1937 byl povýšen na plukovníka, během mnichovské krize byl přednostou Úřadu intendanční služby hlavního velitelství. Po okupaci se opět zapojil do odboje a po osvobození se vrátil do armády, jako velitel Vysoké týlové akademie. V listopadu 1949 byl povýšen na brigádního generála.

ČÍST DÁLE...

Jméno: František

Příjmení: HOLAN

Datum narození: 18.7.1893

Obec narození: Libuň

Okres narození: Semily

Domovská obec: Libuň

Domovský okres: Semily

Vzdělání: reálka obch.ak.

Zaměstnání: bank.úředník

Politická příslušnost: Sokol

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 11.zem.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 11.zem.p.pl.

Datum zajetí: 6.3.1915

Místo zajetí: Gorlice

Hodnost v době zajetí: j. d.

Datum podání přihlášky do legií: 10.2.1916

Místo podání přihlášky do legií: Taškent

Datum zařazení do legií: 24.6.1916

Jednotka v době zařazení: 1.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Číslo transportu do vlasti a název lodi: 21. transport, loď Titan - velitel transportu

Konec v legiích: 1920 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: int.1.stř.div.

Poslední hodnost v legiích: kapitán

Povolání v letech 1918-1938: důstojník z povolání

Účast v druhém odboji: ano (OÚNZ)

Poznámka: manželka Olga Feodorovna nar. 8.7.1899, Glubokoje, Jenisej

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.