HINTERMÜLLER Kašpar *4.1.1886

Jméno: Kašpar

Příjmení: HINTERMÜLLER

Datum narození: 4.1.1886

Obec narození: Kosov

Okres narození: České Budějovice

Domovská obec: Kosov, Opalice

Domovský okres: České Budějovice

Vzdělání: ob. 4 mě. 3 odb. 2

Zaměstnání: agronom, rolník

Politická příslušnost: křesť.soc.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 11.hul.pl.

Datum zajetí: 22.3.1915

Místo zajetí: Přemyšl

Hodnost v době zajetí: strážmistr

Datum podání přihlášky do legií: 16.12.1917

Místo podání přihlášky do legií: Orenburg, Samara

Datum zařazení do legií: 20.4.1918

Jednotka v době zařazení: 7.stř.pl. (LR)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 7.7.1920 (V)

Poslední útvar v legiích: 2.jízd.pl.

Poslední hodnost v legiích: nadporučík

Povolání v letech 1918-1938: poslanec Národního shromáždění ČSR

Legionářská organizace: Československá obec legionářská

Datum úmrtí: 24.3.1949

Příčina úmrtí: zánět slepého střeva

Místo úmrtí: Kosov

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1par_Hinterm%C3%Bcller

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.

dokumenty spojené s osobou legionáře