ERBEN František *27.11.1874

Jméno: František

Příjmení: ERBEN

Datum narození: 27.11.1874

Obec narození: Žižkov

Okres narození: Praha

Domovská obec: Praha Obříství Plzeň

Domovský okres: Praha Český Brod Plzeň

Vzdělání: mě. obch. šerm.k.

Zaměstnání: učitel tělocviku

Politická příslušnost: Sokol

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 36.p.pl.

Hodnost v době zajetí: desátník

Datum zařazení do legií: 12.7.1917

Jednotka v době zařazení: zál.pr. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 14.8.1920 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: štáb čsl.vojsk

Poslední hodnost v legiích: nadpraporčík

Povolání v letech 1918-1938: náčelník karlínského Sokola a vydavatel časopisu Tělocvik

Datum úmrtí: 9.6.1942

Příčina úmrtí: popraven

Místo úmrtí: Praha - Kobylisy

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Erben

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.