SOVINA Josef *17.2.1888

Životopis:

Josef Sovina se narodil 18.2.1888 do rodiny dělníka Václava Soviny a Elišky roz. Frydrychové. Josef se vyučil krejčím a absolvoval střihačskou školu ve Vídni a v 19 letech se oženil s Boženou Pajgrovou. S první manželkou poté odešel do Ruska, kde 15 let žil a narodily se jim tam čtyři dcery. Nějakou dobu žili v Kyjevě a později si v Rostovu na Donu zařídili velké krejčovství. Josef Sovina podporoval legionářské hnutí a od 10.9.1917 sloužil pod generálem Kornilovem. Během služby byl zraněn při výbuchu granátu. Do Československa se vracel ještě v průběhu občanské války s rodinou přes Černé moře a Rumunsko. Po návratu se do manželství narodila ještě jedna dcera, ale manželé se poté rozvedli a Josef Sovina se usadil v Pardubicích, kde si opět zřídil krejčovství. Ve 30. letech byl v Pardubicích funkcionářem Národní obce fašistické, velitelem jejího Junáka a zastupitelem Pardubic. V roce 1933 byl funkce zastupitele zbaven v souvislosti s vyšetřováním jeho aktivit v NOF. Opět se oženil a s manželkou Boženou měli jednoho syna. Po několika letech se přestěhoval do Prahy, kde si spolu s dalšími bratry z legií založili legionářské krejčovské družstvo. Šili uniformy pro důstojníky generálního štábu a během okupace uniformy pro zaměstnance pošt. Údajně byl za války také jednou hledán gestapem a jeho manželka byla po válce členkou Svazu protifašistických bojovníků. O jeho osobu se začala zajímat také StB, ale přišla pozdě. Kornilovec Josef Sovina zemřel na rakovinu v roce 1950 a je pohřben v Praze na Malvazinkách. (Podle dokumentů a dopisu snachy Hany S. a Jakuba a Veroniky M.)

ČÍST DÁLE...

Jméno: Josef

Příjmení: SOVINA

Datum narození: 17.2.1888

Obec narození: Vrátno

Okres narození: Mladá Boleslav

Domovská obec:

Domovský okres:

Zaměstnání: krejčí

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: nesloužil

Datum zařazení do legií: 20.9.1917

Jednotka v době zařazení: 3.rus.pěch.,gen.Kornilov (Ruská armáda)

Konec v legiích: 21.2.1919 (Vrátil se do vlasti)

Poslední útvar v legiích: voj.policie Praha

Poslední hodnost v legiích: desátník

Povolání v letech 1918-1938: krejčí

Datum úmrtí: 1950

Příčina úmrtí: rakovina

Místo pohřbení: Praha - Malvazinky

Zdroj informací:

osobní karta legionáře
KOTYK, Jiří. Český fašismus v Pardubicích a na Pardubicku v letech 1926-1939. První vydání. Hradec Králové: Oftis, 2015.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/56994/RPTX_2013_1_11210_0_427878_0_147417.pdf

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.