BÁBEK Rostislav *23.7.1889

Jméno: Rostislav

Příjmení: BÁBEK

Datum narození: 23.7.1889

Obec narození: Kroměříž

Okres narození: Kroměříž

Domovská obec: Kroměříž

Domovský okres: Kroměříž

Vzdělání: mě. rolnic.

Zaměstnání: rolník

Vyznání: řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 25.zem.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 25.zem.p.pl.

Datum zajetí: 9.9.1914

Místo zajetí: Lubačov

Hodnost v době zajetí: vojín

Místo podání přihlášky do legií: Petropavlovsk

Datum zařazení do legií: 31.5.1918

Jednotka v době zařazení: 9.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 14.8.1920 (DM X)

Poslední útvar v legiích: int. 3.stř.div.

Poslední hodnost v legiích: spr.desátník

Datum úmrtí: 10.11.1975

Poznámka: V legiích od 31.5.1918 do 14.8.1920.

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
https://www.pametnaroda.cz/cs/babek-josef-1941

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.