BAROŠ Josef *22.5.1882

Jméno: Josef

Příjmení: BAROŠ

Datum narození: 22.5.1882

Obec narození: Střítěž

Okres narození: Valašské Meziříčí

Domovská obec: Střítěž

Domovský okres: Valašské Meziříčí

Vzdělání: ob.

Zaměstnání: hostinský

Vyznání: reform

Politická příslušnost: soc.dem.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 3.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 3.p.pl.

Datum zajetí: 18.6.1916

Místo zajetí: Luck

Hodnost v době zajetí: vojín

Místo podání přihlášky do legií: Simferopol

Datum zařazení do legií: 15.5.1918

Jednotka v době zařazení: 9.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 20.5.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 9.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: vojín

Datum úmrtí: 11.6.1961

Místo úmrtí: Střítěž nad Bečvou

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
BALETKA, Ladislav, POMKLA, Zdeněk. Českoslovenští legionáři 1914-1920: rodáci a občané okr. Vsetín. Vsetín: OkÚ, 2001.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.