VÍŠEK Josef *13.9.1884

Jméno: Josef (Jan)

Příjmení: VÍŠEK

Datum narození: 13.9.1884

Obec narození: Štěchovice

Okres narození: Praha

Domovská obec:

Domovský okres:

Datum zařazení do legií: 18.4.1918

Jednotka v době zařazení: (Čs. legie v Rusku)

Poslední útvar v legiích: 9.stř.pl.

Povolání v letech 1918-1938: hospodský

Legionářská organizace: ČsOL - Ústředí; Štěchovice

Číslo členského průkazu: 43654

Datum úmrtí: 29.6.1936

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
HRADILOVÁ, Marta, BERG, Jiří. Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ 1914-1921. Praha: OkÚ Praha-západ, 2001.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.