ŠPOULA František *1.9.1899

Jméno: František

Příjmení: ŠPOULA

Datum narození: 1.9.1899

Obec narození: Praha

Okres narození: Praha

Domovská obec:

Domovský okres:

Zaměstnání: obuvník

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 19.p.pl.

Datum zařazení do legií: 8.12.1918

Jednotka v době zařazení: 6.zdrav.odd. (Čs. legie v Itálii)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 5.8.1919 (Viz poznámku)

Poznámka: předán na demob.okr.velit.8 v Praze, další údaje nejsou

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.