• 27. 9. 2022

  Pieta k 104. výročí bojů o Doss Alto

  V den 104. výročí statečného boje československých legionářů o kótu 703 na vrcholu Doss Alto uspořádala Československá obec legionářská tradiční pietní akt u legionářského památníku na Čestném vojenském pohřebišti Olšanských hřbitovů. Představitelé státu, armády, diplomacie a ČsOL tím uctili účastníky jednoho z nejvýznamnějších bojových vystoupení legionářů na italské frontě první světové války.

  Bitva o Doss Alto v pohoří Monte Altissomo, v těsné blízkosti Gardského jezera, měla význam především pro zviditelnění prvního československého odboje usilujícího o vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Z vojenského hlediska byla obrana méně početných československých legionářů proti rakousko-uherské přesile sice jen drobnou epizodou válečného běsnění v alpínském pásmu fronty, přesto se stala důležitou součástí bojových tradic armády meziválečného Československa. A jelikož legionáři dnes patří k pilířům tradic Ozbrojených sil České republiky, je den výročí boje na Doss Altu památným dnem Ministerstva obrany České republiky. V boji svedeném 21. září 1918 na Doss Altu padlo sedm legionářů, další čtyři byli druhého dne popraveni za zradu Rakousko-Uherska a dobrovolný boj za vlastní národ.

  Pozvání na pietní akt, který Československá obec legionářská připravila ve spolupráci s Ministerstvem obrany České republiky a Posádkovým velitelstvím Praha, přijalo několik čestných hostů. Byli jimi: místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Skopeček, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky pan Pavel Fischer, náměstek ministryně obrany pan Daniel Blažkovec, velitel Vzdušných sil Armády České republiky generálmajor Petr Mikulenka, místopředseda Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva Hlavního města Prahy pan Martin Benda, velitel Hradní stráže plukovník generálního štábu Jaroslav Ackermann a pověřený ředitel Krajského vojenského velitelství Praha podplukovník Pavel Kácl. Československou obec legionářskou zastupoval br. Viktor Šinkovec, vedoucí projektu Péče ČsOL o válečné veterány.

  Po položení květinových darů k Památníku československých legionářů, u kterého na stožárech vlály česká a italská vlajka, přivítal přítomné organizační tajemník ČsOL br. Jiří Filip a předal slovo řečníkům. Pan místopředseda Skopeček a pan senátor Fischer vystoupili s projevy, ve kterých připomněli význam připomínání si těchto historických událostí, které stály za vznikem samostatného československého státu. Jak poznamenal pan Skopeček, mnozí Češi míří každý rok v létě dálnicí kolem Gardského jezera na dovolenou do Itálie a většinou ani netuší, že míjí milníky české a slovenské historie. Závěrečnou zdravici za pořádající ČsOL přednesl br. Šinkovec. Pietní akt, na který se nakonec usmálo počasí, byl pak zakončen státními hymnami a poděkováním.

  Tento pietní akt pořádá ČsOL pravidelně na den výročí bojů o Doss Alto. V příštím roce nás čekají oslavy půlkulatého výročí, neboť od hrdinské obrany legionářů uplyne již 105 let. Doufejme, že si ke vzpomínce najde cestu i široká veřejnost.

  Petr Tolar